hòn tằm - seaday 01
 • 560,000đ/người lớn
 • 400,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan + buffet trưa
 • Ca nô đưa đón 2 chiều
hòn tằm - seaday 01 + Tắm Bùn
 • 810,000đ/người lớn
 • 575,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan + buffet trưa + tắm bùn
 • Ca nô đưa đón 2 chiều
tắm bùn hòn tằm - Gói 01
 • 550,000đ/người lớn
 • 385,000đ/trẻ em
 • Tắm bùn + ăn trưa
 • Ca nô đưa đón 2 chiều
tắm bùn hòn tằm - Gói 03
 • 350,000đ/người lớn
 • 245,000đ/trẻ em
 • Tắm bùn
 • Ca nô đưa đón 2 chiều
khach-san-4-sao (1)
Khu tắm bùn lớn nhất trên đảo
 • Đảo Hòn Tằm, P Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang
Tour đảo Nha Trang 11
hòn tằm - seaday 02
 • 470,000đ/người lớn
 • 330,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan + buffet trưa
 • Chưa bao gồm thuê ca nô riêng
hòn tằm - seaday 03
 • 250,000đ/người lớn
 • 175,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan
 • Chưa bao gồm thuê ca nô riêng
tắm bùn hòn tằm - Gói 02
 • 450,000đ/người lớn
 • 315,000đ/trẻ em
 • Tắm bùn + ăn trưa
 • Chưa bao gồm thuê ca nô riêng
tắm bùn hòn tằm - Gói 04
 • 250,000đ/người lớn
 • 175,000đ/trẻ em
 • Tắm bùn
 • Chưa bao gồm thuê ca nô riêng
khach-san-5-sao
Khu nghỉ dưởng 5 sao trên đảo
 • Đảo Hòn Tằm, P Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang